Bài 3 trang 142 SGK Sinh học 11

Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật?

Quảng cáo

Đề bài

Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tác dụng của các hoocmôn điều hòa sinh trưởng

Lời giải chi tiết

2 biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hooc môn thực vật là:

+ Nuôi cấy tế bào và mô thực vật: sử dụng AIA, GA, xitôkinin với tỷ lệ phù hợp để nhân giống thực vật nhanh chóng.

+ Tạo quả không hạt: sử dụng GA.

+ Kích thích hạt nảy mầm, kích thích ra rễ ở cây con: AIA, GA.

+ Làm quả chín nhanh (đặt xen lẫn các quả chín ít với các quả chín nhiều sẽ làm nhanh quá trình chín của quả): êtilen, đất đèn…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close