Bài 3 trang 118 SGK Đại số 10

Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38)...

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38), hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bảng cơ cấu giá trị sản suất công gnhiệp trong nước năm 2000 phân theo thành phần kinh tế (\(\%\)) dựa theo biểu đồ hình quạt đã cho là: 

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 2. Biểu đồ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài