Bài 3 trang 114 SGK Đại số 10

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Quảng cáo

Đề bài

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Khối lượng của \(30\) củ khoai tây thu hoạch được ở nông trường \(T\) (đơn vị: g).

Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp sau

 \([70; 80); [80; 90); [90; 100); [100; 110);\)\( [110; 120]\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào khái niệm tần số và tần suất ghép lớp sgk để làm.

Lời giải chi tiết

Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp:

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close