Bài 3 trang 104 SGK Sinh học 11

Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

Quảng cáo

Đề bài

Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các loại ứng động

Lời giải chi tiết

Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng kiểu quang ứng động (ứng động do tác động của ánh sáng) và nhiệt ứng động (ứng động do tác động của nhiệt độ).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close