Bài 25 trang 111 SGK Toán 8 tập 2

Tấm lịch để bàn có dạng một hình lăng trụ đứng

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tấm lịch để bàn có dạng một hình lăng trụ đứng, \(ACB\) là một tam giác cân (h.104).

LG a.

Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết \(AC\) song song với những cạnh nào ?

Phương pháp giải:

Dựa vào định nghĩa hình lăng trụ đứng. 

Lời giải chi tiết:

 

Cạnh \(AC\) song song với cạnh \(A’C’.\)

Quảng cáo
decumar

LG b.

Tính diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như trên.

Phương pháp giải:

- Diện tích miếng bìa dùng để làm tấm lịch như trên chính là diện tích xung quanh của lăng trụ đứng có đáy là một tam giác cân.

- Tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng bằng tích của chu vi đáy và chiều cao. 

- Chu vi tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó.

Lời giải chi tiết:

Diện tích miếng bìa dùng để làm tấm lịch như trên là diện tích xung quanh của lăng trụ đứng.

Tam giác \(ABC\) là tam giác cân tại C nên \(AC=BC=15cm\)

Chu vi tam giác \(ABC\) là:

\(15.2+8=38\;cm\)

Diện tích xung quanh của lăng trụ đứng như trên là:  

\( 38. 22 = 836\;(cm^2 ) \)

Vậy diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như trên là  \(836cm^2 \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close