Quảng cáo
 • pic

  I. Tình huống - vấn đề - Bài 2: Tự chủ

  Giải câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 7, 8, 9 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Bao giờ Thanh cũng tự mình học bài, làm bài, gặp bài khó thì đào sâu suy nghĩ, cố gắng tự mình tìm cách làm ....

 • pic

  II. Hành động - Bài 2: Tự chủ

  Bài học về đạo đức và ý thức công dân rút ra từ bài "Tự chủ".

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài