Bài 2 trang 91 SGK Vật lí 12

Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có

Quảng cáo

Đề bài

Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số \(\dfrac{N_{2}}{N_{1}}\) bằng 3, khi (U1, I1) = (360 V, 6 A), thì (U2, I2) bằng bao nhiêu ?

A. (1080 V, 18 A);                   B. (120 V, 2 A);

C. (1080 V, 2 A);                     D. (120 V, 18 A).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức máy biến áp lí tưởng : \(\displaystyle{{{U_2}} \over {{U_1}}} = {{{I_1}} \over {{I_2}}} = {{{N_2}} \over {{N_1}}}\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức máy biến áp ta có:

\(\eqalign{
& {{{N_2}} \over {{N_1}}} = 3 = {{{I_1}} \over {{I_2}}} = > {I_2} = {{{I_1}} \over 3} = \dfrac{6}{3}=2A \cr
& {{{N_2}} \over {{N_1}}} = 3 = {{{U_2}} \over {{U_1}}} = > {U_2} = {U_1}.3 =360.3= 1080V \cr} \)

=> Chọn đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close