Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 tập 2

Cho biết AB/CD=3/4 và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết  \(\dfrac{AB}{CD} = \dfrac{3}{4}\) và \(CD= 12cm\). Tính độ dài \(AB\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của hai tỉ số bằng nhau.

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} \Rightarrow ad = bc\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\dfrac{AB}{CD} = \dfrac{3}{4}\)  mà \(CD= 12cm\) nên

\(\dfrac{AB}{12}=\dfrac{3}{4}\) 

\(\Rightarrow  AB= \dfrac{12.3}{4} = 9cm\).

Vậy \(AB= 9cm\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close