Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 11

Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Nước là nguyên liệu cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang hợp.

- Nước là môi trường duy trì điều kiện bình thường cho toàn bộ bộ máy quang hợp hoạt động.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close