Bài 2 trang 194 SGK Vật lí 12

Hãy chọn câu đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn câu đúng.

Quá trình phóng xạ hạt nhân

A. thu năng lượng.

B. tỏa năng lượng.

C. không thu, không tỏa năng lượng.

D. có trường hợp thu, có trường hợp tỏa năng lượng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quá trình phóng xạ hạt nhân luôn tỏa năng lượng. Trong phản ứng toả năng lượng các hạt sinh ra có độ hụt khối lớn hơn nên bền vững hơn. Các hiện tượng: phóng xạ, phân hạnh, nhiệt hạch luôn là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close