Bài 2 trang 17 SGK Vật lí 9

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó \(R_1= 10 Ω\), ampe kế \(A_1\) chỉ \(1,2 A\), ampe kế A chỉ \(1,8 A\)

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng điều kiện: trong mạch điện mắc song song thì:

\(\eqalign{
& {U_{AB}} = {U_1} = {U_2} \cr
& {I_{AB}} = {I_1} + {I_2} \cr} \)

Lời giải chi tiết

Ta có:

+ Số chỉ của ampe kế \(A_1\) là cường độ dòng điện qua điện trở \(R_1\)

+ Số chỉ của ampe kế \(A\) là cường độ dòng điện của toàn mạch

Ta thấy mạch điện gồm \(R_1\) và \(R_2\) mắc song song với nhau nên ta có:

\(\eqalign{
& {U_{AB}} = {U_1} = {U_2} \cr 
& {I_{AB}} = {I_1} + {I_2} \cr} \)

Vậy 

a) Do \(R_1//R_2\) nên ta có \(U_{AB}=U_1=U_2\)

Mặt khác, ta có: \(U_1=I_1.R_1\)

Suy ra:

\({U_{AB}} = {U_1} = {R_1}.{I_1} = 10.1,2 = 12V\)

b) Cường độ dòng điện chạy qua \(R_2\) là \({I_2} = {\rm{ }}I{\rm{ }}-{\rm{ }}{I_1} = {\rm{ }}1,8{\rm{ }}-{\rm{ }}1,2{\rm{ }} = {\rm{ }}0,6{\rm{ }}A.\)

Điện  trở \({R_2} = \displaystyle{{{U_{AB}}} \over {{I_2}}} = {{12} \over {0,6}} = 20\Omega .\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài