Bài 2 trang 132 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng.

Quảng cáo

Chọn câu đúng.

Người ta mắc hai đầu đèn LED với nguồn điện như Hình 25.8 SGK, khi đóng K thì

A.  D1 sáng, D2 tắt.

B. D1 tắt, D2 sáng.

C. D1,Dđều tắt.

D. D1,D2 đều sáng.

Giải

C là câu đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Gửi bài