Bài 2 trang 118 SGK Đại số 10

Xét bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 3 của \(\S 1\). 

LG a

Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường dấp khúc tần số.

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất như sau:

Biểu đồ tần suất hình cột

Đường gấp khúc tần suất

LG b

Hãy vẽ biểu đồ tần số hình cột, đường gấp khúc tần số.

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ tần số hình cột

 

Biểu đồ tần số đường gấp khúc:

LG c

Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ ở câu a), hãy nêu nhận xét về khối lượng của \(30\) củ khoai tây được khảo sát.

Lời giải chi tiết:

Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột ta nhận thấy khối lương khoai tây thường nằm trong khoảng từ 90 đến 100 gram.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 2. Biểu đồ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài