Bài 2 trang 114 SGK Đại số 10

Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau 

 Độ dài của \(60\) lá dương xỉ trưởng thành 

LG a

Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp.

Lời giải chi tiết:

Bảng phân bố tần suất ghép lớp: 

LG b

Dựa vào kết quả của câu a), hãy nêu rõ trong 60 lá dương xỉ được khảo sát:

Số lá có độ dài dưới \(30 cm\) chiếm bao nhiêu phần trăm?

Số lá có độ dài trên \(30 cm\) đến \(50 cm\) chiếm bao nhiêu phần trăm?

Lời giải chi tiết:

Số lá có độ dài dưới \(30 cm\) chiếm: \(13,3\% + 30\% = 43,3\%.\)

Số lá có độ dài trên \(30 cm\) đến \(50 cm\) chiếm: \(100\% - 43,3\% = 56,7\%.\)

Cách khác:

Số lá có độ dài trên \(30 cm\) đến \(50 cm\) chiếm: \(40\%+16,7\%=56,7\%\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close