Bài 2 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính độ dài các cung

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính độ dài các cung \({30^o},{60^o},{90^o},{120^o},{180^o},{360^o}\) của đường tròn (O ; 10 cm) với \(\pi  = 3,14\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ dài của cung \({n^o}\), bán kính R là \(l = \dfrac{{\pi Rn}}{{180}}\)

Lời giải chi tiết

Độ dài cung 300, bán kính 10cm là \(l = \dfrac{{3,14.10.30}}{{180}} \approx 5,23\,\,\left( {cm} \right)\)

Độ dài cung 600, bán kính 10cm là \(l = \dfrac{{3,14.10.60}}{{180}} \approx 10,47\,\,\left( {cm} \right)\)

Độ dài cung 900, bán kính 10cm là \(l = \dfrac{{3,14.10.90}}{{180}} \approx 15,7\,\,\left( {cm} \right)\)

Độ dài cung 1200, bán kính 10cm là \(l = \dfrac{{3,14.10.120}}{{180}} \approx 20,9\,\,\left( {cm} \right)\)

Độ dài cung 1800, bán kính 10cm là \(l = \dfrac{{3,14.10.180}}{{180}} \approx 31,4\,\,\left( {cm} \right)\)

Độ dài cung 3600, bán kính 10cm là \(l = \dfrac{{3,14.10.360}}{{180}} \approx 62,8\,\,\left( {cm} \right)\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài