Bài 19 trang 47 SGK Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình (theo quy tắc chuyển vế):

LG a.

\(x - 5 > 3\);

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

\(x - 5 > 3  \Leftrightarrow  x > 5 + 3 \Leftrightarrow  x > 8\).

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(x > 8\).

LG b.

\(x - 2x < -2x + 4\);

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

\(x - 2x < -2x + 4\)

\(  \Leftrightarrow  x - 2x + 2x < 4  \)

\(\Leftrightarrow  x < 4 \).

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(x < 4\).

LG c.

\(-3x > -4x + 2\);

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

\(-3x > -4x + 2 \)

\(\Leftrightarrow  -3x + 4x > 2\)

\( \Leftrightarrow  x > 2\)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(x > 2\).

LG d.

\(8x + 2 < 7x - 1\).

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

\(8x + 2 < 7x - 1\)

\( \Leftrightarrow 8x - 7x < -1 -2 \)

\(\Leftrightarrow x < -3\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(x < -3\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close