Quảng cáo
 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 56

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Thế nào là quyền tự do ngôn luận ? Cho ví dụ minh họa ....

  Xem lời giải
 • Bài 5, 6, 7, 8 trang 56

  Giải bài tập 5, 6, 7, 8 trang 56, 57 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Tại sao phải có trình độ văn hóa mới sử dụng có hiệu quả quyền tự do ngôn luận ? ....

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 9, 10, 11, 12 trang 57

  Giải bài tập 9, 10, 11, 12 trang 57, 58, 59 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Hiện hay có một số tờ báo của người Việt Nam sống lưu vong ở nước ngoài ....

  Xem lời giải