Quảng cáo
 • Bài 1, 2, 3 trang 43

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43, 44 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Đánh dấu X vào ô trống nguyên nhân thường gây ra tai nạn sau đây : - Vũ khí sử dụng trái phép ....

  Xem lời giải
 • Bài 4, 5, 6, 7 trang 44

  Giải bài tập 4, 5, 6, 7 trang 44, 45 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Đánh dấu X vào ô trống dưới đây những hậu quả do vi phạm Quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ, chất độc hại gây ra ....

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 8, 9, 10, 11 trang 45

  Giải bài tập 8, 9, 10, 11 trang 45, 46 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Nhà H ở ngoại thành, chuyên trồng các loại rau, trồng đó có dưa chuột ....

  Xem lời giải