Quảng cáo
 • pic

  Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 40

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 40, 41 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Điền vào dấu chấm những câu sau: a)HIV là virút gây ....

 • pic

  Bài 7, 8, 9, 10, 11 trang 41

  Giải bài tập 7, 8, 9, 10, 11 trang 41, 42 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. HIV lây qua con đường nào sau đây - Mẹ truyền cho con khi mang thai ....

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài