Quảng cáo
 • Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 40

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 40, 41 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Điền vào dấu chấm những câu sau: a)HIV là virút gây ....

  Xem lời giải
 • Bài 7, 8, 9, 10, 11 trang 41

  Giải bài tập 7, 8, 9, 10, 11 trang 41, 42 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. HIV lây qua con đường nào sau đây - Mẹ truyền cho con khi mang thai ....

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo