Quảng cáo
 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 42

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em những quyền nào sau đây là quyền tự do kinh doanh a)Công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế....

  Xem lời giải
 • Bài 5, 6, 7, 8 trang 43

  Giải bài tập 5, 6, 7, 8 trang 43, 44 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em thì Nhà nước thu thuế để làm gì ? - Đầu tư phát triển kinh tế ....

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 9, 10, 11, 12 trang 44

  Giải bài tập 9, 10, 11, 12 trang 44, 45 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Anh V chuyên buôn bán mặt hàng điện tử, nhưng đã 2 tháng gần đây mà chưa nộp thuế ....

  Xem lời giải