Bài 1 trang 142 SGK Sinh học 11

Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng?

Quảng cáo

Đề bài

Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Khái niệm và đặc điểm hoocmôn thực vật

Lời giải chi tiết

Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra, có tác dụng điều hòa hoạt động sống của cây.

Các đặc điểm chung của hoocmôn thực vật:

- Được tạo ra ở một nơi nhưng gây phản ứng ở một nơi khác trong cây, hoocmôn thực vật được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.

- Với nồng độ rất thấp nhưng gây những biến đổi rất lớn trong cơ thể.

- Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn động vật bậc cao.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close