Bài 1 trang 157 SGK Sinh học 11

Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật?

Quảng cáo

Đề bài

Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình gia tăng khối lượng và kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

- Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ thể.

Lời giải chi tiết

Nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật là nhân tố di truyền và hoocmôn, giới tính.

+ Yếu tố di truyền: Quyết định một phần tốc độ và giới hạn sinh trưởng phát triển ở động vật.

+ Các hoocmôn: quyết định đến sự sinh trưởng và phát triển bình thường ở từng giai đoạn của cơ thể động vật.

VD các hoocmôn:

    • Hoocmôn sinh trưởng

    • Tirôxin (ở người)

    • Ơstrôsgen và testosterôn (hoocmôn giới tính ở người)

    • Ơcđixơn và juvenin (ở côn trùng)

 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close