Bài 1 trang 58 SGK Toán 8 tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:

LG a.

\(AB = 5cm\) và \(CD =15 cm\);

Phương pháp giải:

Áp dụng định nghĩa: Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

Tỉ số của a và b là \(\dfrac{a}{b}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \(AB = 5cm\) và \(CD = 15 cm\)

 \(\Rightarrow \dfrac{AB}{CD}= \dfrac{5}{15}= \dfrac{1}{3}\).

LG b.

\(EF = 48 cm\) và \(GH = 16 dm\);

Phương pháp giải:

Áp dụng định nghĩa: Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

Tỉ số của a và b là \(\dfrac{a}{b}\)

Lời giải chi tiết:

\(EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm\)

\( \Rightarrow \dfrac{EF}{GH}= \dfrac{48}{160}= \dfrac{3}{10}\)

LG c.

\(PQ = 1,2m\) và \(MN = 24 cm\).

Phương pháp giải:

Áp dụng định nghĩa: Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

Tỉ số của a và b là \(\dfrac{a}{b}\)

Lời giải chi tiết:

\(PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm\)

\(\Rightarrow \dfrac{PQ}{MN} = \dfrac{120}{24} = 5.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close