Bài 1 trang 23 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 23 SGK Đại số 10. Viết số gần đúng theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

Quảng cáo

Đề bài

Biết \(\sqrt[3]{5}= 1,709975947 ...\)

Viết gần đúng \(\sqrt[3]{5}\) theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Hai chữ số: \(\sqrt[3]{5}≈ 1,71\)

Ta có: \(1,71 > \sqrt[3]{5} > 1,70 \)

\(\Rightarrow \left| {1,71 - \sqrt[3]{5}} \right| = 1,71 - \sqrt[3]{5} \)

\(< 1,71 - 1,70 = 0,01\)

Sai số mắc phải \(0,01\).

Ba chữ số: \(\sqrt[3]{5} ≈ 1,710\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}
1,710 > \sqrt[3]{5} > 1,709\\
\Rightarrow \left| {1,710 - \sqrt[3]{5}} \right| = 1,710 - \sqrt[3]{5}\\
< 1,710 - 1,709 = 0,001
\end{array}\)

Sai số mắc phải \(0,001\);

Bốn chữ số \(\sqrt[3]{5}≈ 1,7100\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}
1,7100 > \sqrt[3]{5} > 1,7099\\
\Rightarrow \left| {1,7100 - \sqrt[3]{5}} \right| = 1,7100 - \sqrt[3]{5}\\
< 1,7100 - 1,7099 = 0,0001
\end{array}\)

Sai số mắc phải \(0,0001\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Số gần đúng. Sai số
Gửi bài