Bài 1 trang 18 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 18 SGK Đại số 10. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

Đề bài

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \([-3;1) ∪ (0;4]\);

b) \((0; 2] ∪ [-1;1)\);

c) \((-2; 15) ∪ (3; +∞)\);

d) \(\left(-1; {4 \over 3}\right) ∪ [-1; 2)\) 

e) \((-∞; 1) ∪ (-2; +∞)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hợp của hai tập hợp: Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B được gọi là hợp của A và B

Lời giải chi tiết

a) \([-3;1) ∪ (0;4] = [-3; 4]\)

b) \((0; 2] ∪ [-1;1) = [-1; 2]\)

c) \((-2; 15) ∪ (3; +∞) = (-2; +∞)\)

d) \(\left(-1; {4 \over 3}\right) ∪ [-1; 2)=[-1;2)\) 

e) \((-∞; 1) ∪ (-2; +∞)=(-∞; +∞)\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 4. Các tập hợp số
?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải