Bài 1 trang 146 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn câu sai.

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu sai.

Lực từ tác dụng lên một đoạn dây có dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ với

A. Cường độ dòng điện trong đoạn dây

B. Chiểu dài của đoạn dây.

C. Góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ

D. cảm ứng từ tại điểm đật đoạn dây.

Lời giải chi tiết

C - sai vì:  Lực từ tỉ lệ thuận với sin của góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ chứ không phải góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ

=> Chọn phương án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài