Bài 1 trang 132 SGK Vật lí 12

Kết luận quan trọng rút ra từ thí nghiệm Y-âng là gì?

Quảng cáo

Đề bài

Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y-âng là gì?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y-âng là ánh sáng có tính chất sóng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close