Bài 1 trang 113 SGK Đại số 10

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Tuổi thọ của \(30\) bóng đèn điện được thắp thử (đơn vị: giờ)

LG a

Lập bảng phân bố tần số và bảng phân bố tần suất.

Phương pháp giải:

Trước hết ta kể ra các giá trị khác nhau là \(1150, 1160, 1170, 1180, 1190\).

Với mỗi số liệu khác nhau ta đếm xem số ấy xuất hiện bao nhiêu lần trong bảng để có tần số của giá trị ấy.

Tính tần suất tương ứng. 

Lời giải chi tiết:

Bảng phân bố tần số, tần suất:

LG b

Dựa vào kết quả của câu a), hãy đưa ra nhận xét về tuổi thọ của các bóng đèn nói trên.

Lời giải chi tiết:

Nhận xét: phần lớn các bóng đèn có tuổi thọ từ \(1160\) đến \(1180\) giờ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close