Bài 1, 2, 3 trang 153 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 153 SGK Toán 3. Bài 1. Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 8 cm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 8cm.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

- Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân hai.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 4dm = 40cm

Diện tích hình chữ nhật là :

40 x 8 = 320 (cm2)

Chu vi hình chữ nhật là :

(40 + 8) x 2 = 96 (cm)

Đáp số: Diện tích: 320cm2.

             Chu vi: 96cm.

Bài 2

 Hình H gồm hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật DMNP (có kích thước ghi trên hình vẽ)

a) Tính diện tích mỗi hình chữ nhật có trong hình vẽ

b) Tính diện tích hình H.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích của hai hình chữ nhật ABCD và DMNP khi biết chiều dài và chiều rộng.

- Diện tích hình H bằng tổng diện tích của hai hình chữ nhật vừa tìm.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

          8 x 10 =  80 (cm2)

    Diện tích hình chữ nhật DMNP là :

         20 x 8 = 160 (cm2)

b) Diện tích hình H là :

        80 + 160 = 240 (cm2)

                   Đáp số : a) 80 cm2 ; 160 cm2

                                 b) 240cm2

Bài 3

Một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Chiều rộng: 5cm

Chiều dài: Gấp hai lần chiều rộng.

Diện tích: ?  cm2

- Tìm chiều dài của hình chữ nhật.

- Tìm diện tích của hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Chiều dài hình chữ nhật là :

5 x 2 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

10 x 5 = 50 (cm2)

Đáp số: 50cm2.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Luyện tập trang 153 SGK Toán 3
list
close
Gửi bài Gửi bài