Bài 1, 2, 3, 4 trang 164 SGK Toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 164 SGK Toán 2. Bài 1: Mỗi túi có bao nhiêu tiền?

Đề bài

1. Mỗi túi có bao nhiêu tiền?

2. Mẹ mua rau hết 600 đồng, mua hành hết 200 đồng. Hỏi mẹ phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

3. Viết số tiền trả lại vào ô trống (theo mẫu)

4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Lời giải chi tiết

1.

a) 800 đồng

b) 600 đồng

c) 1000 đồng

d) 900 đồng

e) 700 đồng

2.

Mẹ phải trả tất cả số tiền là:

600 + 200 = 800 (đồng)

Đáp số : 800 đồng

3.

4.

Loigiaihay.com

 

Đã có lời giải SBT - Vở bài tập Toán lớp 2 và BT nâng cao - Xem ngay

Xem thêm tại đây: Luyện tập trang 164 SGK Toán 2