1. Xem lịch cùng bố mẹ trang 38 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 - Kết nối tri thức

Hỏi bố mẹ xem gia đình mình có những ngày quan trọng nào đáng nhớ

Quảng cáo

Đề bài

 Xem lịch cùng bố mẹ

- Hỏi bố mẹ xem gia đình mình có những ngày quan trọng nào đáng nhớ

- Cùng bố mẹ xem lịch và đánh dấu vào lịch những ngày đáng nhớ đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi lại những ngày quan trọng đáng nhớ của gia đình và đánh dấu những ngày đó vào quyển lịch.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close