1. Nghĩ thêm khẩu hiệu hay để nhắc nhở mọi người giữ vệ sinh môi trường. Ghi lại ý tưởng của tổ em và các tổ chức khác trang 58 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết nối tri thức

Nghĩ thêm khẩu hiệu hay để nhắc nhở mọi người giữ vệ sinh môi trường

Quảng cáo

Đề bài

Nghĩ thêm khẩu hiệu hay để nhắc nhở mọi người giữ vệ sinh môi trường. Ghi lại ý tưởng của tổ em và các tổ chức khác.

Em thích tấm biển nào nhất? Vì sao?

- Em thích tấm biển số ............. vì ....................................................................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy nghĩ 2 khẩu hiệu để nhắc nhở mọi người cùng chung tay giữ vệ sinh môi tường và cho biết trong 2 khẩu hiệu đó em thích cái nào nhất và giải thích tại sao.

Lời giải chi tiết

- Em thích tấm biển số 2 vì nó ngắn gọn, vần nhau nên dễ nhớ. 

loigiaihay.com

Quảng cáo
close