1. Khảo sát thực trạng vệ sinh môi trường ở trường em trang 56 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Kết nối tri thức

Khảo sát thực trạng vệ sinh môi trường ở trường em

Quảng cáo

Đề bài

Chọn một phiếu để khảo sát.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn 1 phiếu đánh giá mà em muốn khảo sát ( nước, rác, bụi), sau đó hãy đánh giá chúng theo từng mục, xem chúng sạch hay không sạch.

Lời giải chi tiết

Chẳng hạn:

loigiaihay.com

Quảng cáo
close