Vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm

Việc làm là một vấn đề kinh tế-xã hội lớn ở nước ta hiện nay.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

* Việc làm là một vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay vì:

            - Tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp ở nước ta còn cao,

            - Mỗi năm cần giải quyết việc làm cho hơn 1 triệu lao động trong khi nền kinh tế phát triển còn chậm nên việc làm trở thành vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

* Phương hướng giải quyết việc làm

            - Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

            - Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

            - Đa dạng hoá các hoạt động sản xuất (nghề truyền thống, thủ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…), chú ý thích đáng đến hoạt động của các ngành dịch vụ.

            - Tăng cường hợp tác, liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

            - Mở rộng, đa dạng hoá các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề, nâng cao chất lượng, đội ngũ lao động để họ có thể tự tạo ra công việc hoặc tham gia vào các đơn vị sản xuất dễ dàng, thuận lợi hơn.

            - Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 17. Lao động và việc làm
Gửi bài tập - Có ngay lời giải