Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Văn bản (tiếp theo) - Ngắn gọn nhất

  Soạn Văn lớp 10 ngắn gọn tập 1 bài Văn bản ( tiếp theo). Câu 1.a) Phân tích tính thống nhất về chủ đề của đoạn văn (chú ý tới ý khái quát nêu ở câu 1)

 • pic

  Soạn bài Văn bản (tiếp theo)

  Văn bản (tiếp theo) trang 37 SGK Ngữ văn 10. Câu 2. Sắp xếp các câu (SGK tr. 28) thành một văn bản hoàn chỉnh và đặt nhan đề.

 • Quảng cáo