Luyện bài tập với chủ đề "Bài 10. Sự ra đời và phát triển của các vương quốc ở Đông Nam Á(từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X)" - Lớp 6

NHẬN BIẾT (9%)

THÔNG HIỂU (78%)

VẬN DỤNG (13%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện