Luyện bài tập với chủ đề "Bài 20: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về người thân; Dấu hai chấm. Viết đoạn văn tả ngôi nhà của mình" - Lớp 3

NHẬN BIẾT (28%)

THÔNG HIỂU (50%)

VẬN DỤNG (22%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện