Luyện bài tập với chủ đề "Tổng hợp câu hay và khó chương 1 - Phần 5" - Lớp 12

VẬN DỤNG CAO (100%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện