Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ chương Phân bào đến chương Virut và bệnh truyền nhiễm

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu

Chất nào dưới đây thường được dùng để thanh trùng nước máy, nước bể bơi ?


Câu 4 Nhận biết

Kết quả quá trình giảm phân I là tạo ra 2 tế bào con, mỗi tế bào chứa


Câu 5 Thông hiểu

Ở ruồi giấm 2n = 8. Biết giảm phân không có trao đổi chéo, số loại giao tử tối đa tính theo lí thuyết của loài là:


Câu 7 Thông hiểu
Câu 8 Nhận biết

Virut nào sau đây gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người?


Câu 12 Thông hiểu

Đặc điểm nào dưới đây không có ở pha suy vong trong đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn ở môi trường nuôi cấy không liên tục ?


Câu 15 Thông hiểu

Loài nào sau đây KHÔNG PHẢI vi sinh vật?


Câu 17 Vận dụng

Chất nào không phải chất diệt khuẩn?


Câu 18 Nhận biết
Câu 20 Nhận biết

Bệnh nào sau đây do virut gây ra, thông qua côn trùng sau đó xâm nhập vào người?


Câu 21 Thông hiểu
Câu 22 Nhận biết

Vỏ capsit của các loại virut được cấu tạo từ thành phần nào sau đây?


Câu 24 Thông hiểu

Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy liên tục không trải qua pha nào dưới đây ?


Câu 26 Vận dụng

Từ một hợp tử của ruồi giấm (2n = 8) nguyên phân 4 đợt liên tiếp thì số tâm động có ở kì sau của đợt nguyên phân tiếp theo là bao nhiêu?


Câu 27 Vận dụng

Loài vi khuẩn A có thời gian thế hệ là 45 phút. 200 cá thể của loài được sinh trưởng trong môi trường nuôi cấy liên tục và sau một thời gian, người ta thu được tất cả 3200 cá thể ở thế hệ cuối cùng. Hãy tính thời gian nuôi cấy của nhóm cá thể ban đầu.


Câu 28 Vận dụng

Ở E.coli, khi nuôi cấy trong điều kiện thích hợp thì cứ 20 phút chúng sẽ phân chia một lần. Sau khi được nuôi cấy trong 3 giờ, từ một nhóm cá thể E.coli ban đầu đã tạo ra tất cả 3584 cá thể ở thế hệ cuối cùng. Hỏi nhóm ban đầu có bao nhiêu cá thể ?


Câu 30 Vận dụng cao

Đặc điểm chủ yếu nào sau đây của virut mà người ta coi virut chỉ là một dạng sống?