Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 2

Số câu: 35 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1, 2, 3

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Vận chuyển chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao là cơ chế :


Câu 3 Thông hiểu

Rau bị héo ta ngâm vào nước một thời gian thấy rau tươi trở lại. Đây là hiện tượng gì?


Câu 4 Thông hiểu

Hình dạng của tế bào động vật được duy trì ổn định nhờ cấu trúc?


Câu 5 Nhận biết

Một đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định là khái niệm của:


Câu 8 Thông hiểu
Câu 9 Thông hiểu

Cấp tổ chức nào sau đây không phải là cấp tổ chức sống cơ bản của thế giới sống?


Câu 11 Thông hiểu

Cho các hoạt động chuyển hóa sau:

(1) Hấp thụ và tiêu hóa thức ăn

(2) Dẫn truyền xung thần kinh

(3) Bài tiết chất độc hại

(4) Hô hấp

Có mấy hoạt động cần sự tham gia của vận chuyển chủ động?


Câu 12 Thông hiểu

“Vùng xoắn kép cục bộ” là cấu trúc có trong?


Câu 18 Nhận biết

Trong tế bào, bào quan không có màng bao bọc là


Câu 19 Nhận biết

Hai phân tử đường đơn kết nhau tạo phân tử đường đôi bằng loại liên kết nào sau đây?


Câu 20 Thông hiểu

Chất dưới đây tham gia cấu tạo hoocmôn là :


Câu 21 Nhận biết

Đơn phân của ADN khác đơn phân của ARN ở thành phần


Câu 22 Nhận biết

Cho các nhóm sinh vật sau:

(1) Nấm nhầy.

(2) Rêu.

(3) Động vật nguyên sinh

(4) Thực vật nguyên sinh.

(5) Nấm sợi.

(6) Động vật không xương sống

Giới Nguyên sinh gồm:


Câu 23 Nhận biết
Câu 30 Vận dụng

Đối với mỗi loại bệnh do vi khuẩn gây ra, bác sĩ thường sử dụng các loại thuốc kháng sinh khác nhau do thuốc kháng sinh


Câu 31 Vận dụng

 Loại tế bào nào dưới đây chứa nhiều ti thể?


Câu 33 Vận dụng

Nếu loại bỏ thành tế bào của các loài vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau đó cho các tế bào này vào trong dung dịch có nồng độ các chất tan bằng nồng độ các chất tan trong tế bào thì các tế bào sẽ có hình dạng như thế nào?


Câu 34 Vận dụng

Sự vận chuyển chất dinh dưỡng sau quá trình tiêu hoá qua lông ruột vào máu ở người

theo cách nào sau đây ?


Câu 35 Vận dụng cao

Ở tế bào thực vật, bào quan chứa enzim phân huỷ các axit béo thành đường là: