Đề kiểm tra 15 phút Chương 8 Virut và bệnh truyền nhiễm - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 8 Virut và bệnh truyền nhiễm

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu

Virut được tạo ra rời tế bào chủ ở giai đoạn nào sau đây?


Câu 3 Nhận biết

Trong miễn dịch thể dịch, để đáp lại sự xâm nhập của kháng nguyên lạ, tế bào lympho B sẽ tiết ra:


Câu 5 Nhận biết

Khi xâm nhập vào cơ thể người, HIV sẽ xâm nhập vào tế bào nào dưới đây?


Câu 7 Thông hiểu

Virut Dengue gây nên bệnh sốt xuất huyết, kí sinh trên muỗi sau đó xâm nhập vào người. Trong trường hợp này, muỗi được gọi là:


Câu 10 Vận dụng