Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Tuyên ngôn độc lập - Ngắn gọn nhất

  Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 1 bài Tuyên ngôn độc lập. Câu 1. Phân tích bài thơ Chiều tối (Mộ) trong tập Nhật kí trong tù để làm rõ sự hòa hợp độc đáo giữa bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại của thơ Hồ Chí Minh.

 • pic

  Soạn bài Tuyên ngôn độc lập

  Soạn bài Tuyên ngôn độc lập. Câu 3. Nêu những nét chính về phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh?

 • Quảng cáo