• pic

  Tiết 1. Luyện tập chung

  Giải bài tập 1,2,3,4 trang 61, 62 - Tiết 1. Luyện tập chung - Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

 • pic

  Tiết 2. Luyện tập chung

  Giải bài tập 1,2,3,4 trang 62, 63 - Tiết 2. Luyện tập chung - Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

 • pic

  Kiểm tra cuối năm học

  Giải Câu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 trang 64, 65, 66 - Kiểm tra cuối năm học - Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

?>