Quảng cáo
 • pic

  Tiết 1. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 61, 62 - Tiết 1. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó - Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2

 • pic

  Tiết 2. Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62, 63, 64 - Tiết 2. Luyện tập chung - Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2

 • Quảng cáo
 • pic

  Kiểm tra cuối năm học

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 64, 65, 66 - Kiểm tra cuối năm học - Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2