• pic

    Tiết 1. Ôn tập về biểu đồ

    Giải bài tập 1,2,3,4 trang 58 - Tiết 1. Ôn tập về biểu đồ - Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

  • pic

    Tiết 2. Luyện tập chung

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 59, 60 - Tiết 2. Luyện tập chung - Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

?>