Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 55, 56

  Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 33 câu 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 với lời giải chi tiết. Câu 2. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng 1,2m (tính cả thành bể) và bằng 2/3 chiều dài. Chiều cao bằng 5/6 chiều dài (tính cả bề dày đáy bể). Tính thể tích của bể nước đó.

 • pic

  Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 56, 57

  Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 33 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 56, 57 với lời giải chi tiết. Câu 6. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp : Có ba bao gạo, bao thứ nhất cân nặng 35kg, bao thứ hai cân nặng 45kg, bao thứ ba chân nặng 37kg. Trung bình mỗi bao gạo cân nặng …

 • Quảng cáo