• pic

    Tiết 1. Ôn tập về đo diện tích, thể tích

    Giải bài tập 1,2,3,4 trang 46, 47 - Tiết 1. Ôn tập về đo diện tích, thể tích - Tuần 30 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

  • pic

    Tiết 2. Ôn tập về đo thời gian, phép công

    Giải bài tập 1,2,3,4 trang 47, 48 - Tiết 2. Ôn tập về đo thời gian, phép công - Tuần 30 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

?>