• pic

    Tiết 1. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 - Tiết 1. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - Tuần 29 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2

  • pic

    Tiết 2. Luyện tập chung

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43, 44 - Tiết 2. Luyện tập chung - Tuần 29 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2

?>