Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41

  Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 29 câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 với lời giải chi tiết. Câu 2 : Viết số thích hợp vào ô trống : ...

 • pic

  Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 41, 42, 43

  Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 29 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 41, 42, 43 với lời giải chi tiết. Câu 8 : Giải bài toán : Tổng lượng khách tham quan vườn bách thú hai tuần gần đây là 360 lượt khách. Do thời tiết khôg thuận lợi, nên số khách tham quan vườn bách thú tuần này giảm 2 lần so với tuần trước. Tính lượng khách tham quan từng tuần.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài