Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 37 SGK Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 37 SGK Toán 6 Tập 2. Phép nhân số nguyên có tính chất cơ bản gì?

Đề bài

Phép nhân số nguyên có tính chất cơ bản gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tính chất phép nhân số nguyên tại đây. 

Lời giải chi tiết

Phép nhân số nguyên có tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất nhân với số 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. 

Loigaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải