Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố (ngắn gọn)

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 1 bài Thực hành về thành ngữ, điển cố. Câu 3. Điển cố là dùng những sự kiện, sự tích cụ thể trong văn học , lịch sử từ xưa để nói lên những điều mang ý nghĩa triết lí, khái quát trong cuộc sống.

 • pic

  Thực hành về thành ngữ, điển cố trang 66 SGK Văn 11

  Soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố - Ngữ văn 11. Câu 4. Dựa vào chú thích trong các văn bản đã học, hãy phân tích tính hàm súc, thâm thuý của các điển cố.

 • Quảng cáo